วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

# สมาชิกวิสามัญ


 1. คุณพวงผกา แสนเขียนสี____________________สมาชิกหมายเลข..............

# สมาชิกสามัญ ประเภทนิติบุคคล 1. บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด______________________สมาชิกหมายเลข..............
 2. สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก_________________สมาชิกหมายเลข..............

  # สมาชิกสามัญ ประเภทสายอาชีพ

  1. คุณโอม รัชเวทย์___________________________สมาชิกหมายเลข..............
  2. คุณนิวัฒน์ ธาราพรรค์______________________สมาชิกหมายเลข..............
  3. คุณอรุณรุ่ง กันปิตะกุล______________________สมาชิกหมายเลข..............
  4. คุณศักดา แซ่เซียว_________________________สมาชิกหมายเลข..............
  5. คุณสละ นาคบำรุง__________________________สมาชิกหมายเลข..............
  6. คุณสุรินทร์ นาคบำรุง_______________________สมาชิกหมายเลข..............
  7. คุณสมบัติ คิ้วฮก___________________________สมาชิกหมายเลข..............
  8. คุณวัชรินทร์ เรียม__________________________สมาชิกหมายเลข..............